help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 maart 1978 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1973 tot vaststelling van de gevallen waarin mag afgeweken worden van de bepalingen van artikel 3 van de wet van 19 juli 1971 betreffende de toekenning van studietoelagen en leningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/03/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/06/1978
Pagina:7276
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1976

Periode van geldigheid van 01/09/1976 tot ...