help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 maart 1989 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de beslissing van 13 september 1988, genomen in het Paritair Comité voor de bewakingsdiensten, tot vaststelling van het model huishoudelijk reglement voor de ondernemingsraden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/1989
Pagina:5961
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking