help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 148 van 30 december 1982 houdende tijdelijke verruiming van de werkingssfeer van artikel 23, § 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1982
Nummer: 148
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1983
Pagina:849
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15172
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT 1983