help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrêté ministériel du 21 janvier 2008 fixant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/01/2008
Aard van de akte: Arrêté ministériel de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/02/2008
Pagina:10491
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2008

Periode van geldigheid van 01/01/2008 tot 06/06/2015
Opmerkingen Le préambule de l'arrêté mentionne l'avis du Conseil d'Etat n° 43762. Cette mention est cependant inexacte. En effet, l'avis 43762 concerne un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2008 relatif à la prime à la vache allaitante.