help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Schoonmaak en Catering van 1 oktober 2010 houdende
subdelegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking van de afdeling Regionale Dienstverlening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/10/2010
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/11/2010
Pagina:65979
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2010

Periode van geldigheid van 01/10/2010 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.