help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 6 mei 2011 houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/2011
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2011
Editie:1
Pagina:27876
Advies van de Raad van State 49541
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 3, 6, 7 en 14: 01/01/2011
Art. 5, 7°: 15/11/2013
Art. 18: 01/01/2012
Art. 19: 01/01/2013

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...