help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Regierung (man lese: Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 6. Dezember 2012 zur Organisation des Dienstes mit getrennter Geschäftsführung "Service und Logistik im Gemeinschaftsunterrichtswesen"

Besluit van de Regering (lees: Regering van de Duitstalige Gemeenschap) van 6 december 2012 houdende organisatie van de dienst met afzonderlijk beheer "Service en Logistiek in het Gemeenschapsonderwijs"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2012
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/01/2013
Pagina:3215
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2013

Periode van geldigheid van 01/01/2013 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: het advies RvS nr. 52337 dat in de aanhef wordt vermeld betreft niet dit besluit maar het voorontwerp van decreet "portant création d'un service à gestion séparée "Service et Logistique dans l'enseignement communautaire". De verwijzing naar dit advies wordt waarschijnlijk uitgelegd door het feit dat de Raad van State bij dit advies heeft aangeduid dat "la création, par arrêté du Gouvernement, d’un service dénommé « Service et Logistique dans l’enseignement communautaire », au sein du ministère de la Communauté germanophone, doit précéder l’adoption de la disposition décrétale érigeant ce service en service à gestion séparée (article 1er de l’avant-projet de décret)".