help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 oktober 2013 tot uitvoering van artikel 40 van de programmawet van 27 april 2007, tot bevordering van de tewerkstelling in de sector van de champignonteelt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/10/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/10/2013
Pagina:75458
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 53956
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2011

Buitenwerkingtreding: 31/12/2013

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2011 tot ...