help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 1 september 1993 tot toekenning van een aanvullend aantal lesuren voor de organisatie van de opleiding leidend tot het behalen van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid (GPB-opleiding) in het pedagogisch hoger onderwijs van het korte type voor sociale promotie in het schooljaar 1993-1994


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 01/09/1993
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 13/01/1994
Page:687
Avis du Conseil d'Etat 22558
Entrée en vigueur / Effet 01/09/1993

TT schooljaar 1993-1994