help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 september 2019 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding voor de Federale Overheidsdienst Financiën wat de elektronische uitwisseling van berichten via de eBox betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/09/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/09/2019
Pagina:88123
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 66237
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 05/10/2019 tot ...