help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 mei 2020 - Vaststelling van standaardprocedure voor het technisch verslag in de regeling over het gebruik van bodemmaterialen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2020
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/06/2020
Pagina:42623
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2020

Overgangsbepalingen: zie de tekst van MBVO 16/05/2020

Periode van geldigheid van 01/09/2020 tot ...
Opmerkingen (1) De standaardprocedure kan geraadpleegd en gedownload worden op de OVAM-website: http://www.ovam.be/standaardprocedures;
(2) Er is geen spoor van de bekendmaking van het MBVO 27/03/2019 dat door het voorliggend MBVO wordt opgeheven.