help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 oktober 1966 tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 1958 tot vaststelling van de voorwaarden tot opneming van nieuwe rassen van de landbouwsoorten in de rassenlijst der land-, tuin- en bosbouwsoorten welke aan de keuring van de Nationale Dienst voor de afzet van land- en tuinbouwproducten kunnen worden onderworpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1966
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/11/1966
Pagina:11731
Advies van de Raad van State U - D