help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementaire beslissing (van de Raad van beheer van het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen) van 17 december 1965 tot wijziging van de reglementaire beslissing van 7 februari 1964 tot vaststelling van de modaliteiten en voorwaarden van voorlopige erkenning van de centra of diensten voor revalidatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1965
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1966
Pagina:3365
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Zonder voorwerp gemaakt door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse

Periode van geldigheid van 17/12/1965 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.