help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 januari 1986 tot vaststelling van de berekeningswijze van het bedrag van de kinderbijslag voor betaalde sportbeoefenaars


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/01/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1986
Pagina:1346
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1985

Periode van geldigheid van 01/07/1985 tot 01/04/1990