help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijziging van 11 april 2007 aan de statuten van BELGACOM


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/04/2007
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/06/2007
Pagina:34824
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 26/06/2007 (datum van inwerkingtreding van het KB tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten)

Periode van geldigheid van 26/06/2007 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
KB 03/06/2007