help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 30 januari 1991 tot bepaling van de voor waarden, en modaliteiten tot toekenning van een bedrag bedoeld in artikel 2, vierde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 1990 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1975 tot bepaling van de te volgen regels voor vaststelling van het bedrag van de tegemoetkoming uit het Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten in de kosten voor onderhoud, opvoeding en behandeling van gehandicapten die geplaatst zijn in inrichtingen die onder het stelsel van het semi-internaat werken


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/01/1991
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/04/1991
Page:8191
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 01/11/1990