help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 maart 2009 tot wijziging van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/2009
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/04/2009
Pagina:34239
Advies van de Raad van State 45069
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 en 8: te bepalen door de Koning en ten laatste op 30/06/2009.

Overgangsbepalingen: art. 8

Periode van geldigheid van 09/05/2009 tot ...