help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2011 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/2011
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2011
Pagina:46012
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: BVR 21/02/2014, art. 137, tweede lid.Periode van geldigheid van 21/08/2011 tot 27/02/2014
Opmerkingen Dit besluit is van toepassing op alle dossiers die door de commissie erkend worden na de datum van inwerkingtreding van dit besluit of die erkend zijn sinds de aanvang van het experiment op 1 januari 2009 en voor dewelke er nog geen hulpverleningsplan is goedgekeurd of voor dewelke er na de datum van inwerkintreding van dit besluit een nieuw hulpverleningsplan wordt opgesteld.