help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Programmawet (I) van 26 december 2015


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2015
Editie:2
Pagina:80610
  • 13/09/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 59 tot 63, 69 tot 79, 81 tot 88 en 99 tot 101
  • 25/07/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 1, 18, 41, 49, 50, 54, 64, 66, 93 tot 96, 98 en 102 tot 110
  • 24/05/2016 (Duitse vertaling)
    Art. 7, 22 en 52
Advies van de Raad van State 58321 + 58480 + 58492 + 58537 + 58557 pp
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 tot 68 (titel II): 01/01/2016 (art. 69)
Art. 70 tot 89: 10de dag na bekendmaking
Art. 90 tot 94: 01/12/2015 (art. 95)
Art. 96 en 97: 01/01/2016 (art. 98)
Art. 99 tot 101: 10de dag na bekendmaking
Art. 102 en 104: vanaf aanslagjaar 2017 (art. 106, eerste lid)
Art. 103 en 105: 01/01/2016 ("van toepassing op de bedrijfstoeslagen en aanvullende vergoedingen die vanaf 1 januari 2016 worden betaald of toegekend, voor zover ze geen betrekking hebben op periodes die deze datum voorafgaan") (art. 106, tweede lid)
Art. 107, A: vanaf aanslagjaar 2016
Art. 107, B: vanaf aanslagjaar 2017
Art. 109: 01/08/2015 (art. 110)
Art. 111 en 112: dag van bekendmaking (art. 113)
Art. 114 en 115: 01/01/2015 (datum van uitwerking van de bekrachtiging)

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...
Opmerkingen Art. 57, tweede lid: de Koning kan artikel 29 van het KB 01/09/2004 wijzigen of opheffen.