help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 30 juli 1981 houdende vaststelling van het actief en het passief dat de Belgische Radio en Televisie, Nederlandse Uitzendingen (BRT) en de Radio-Télévision belge de la Communauté culturelle française (RTBF) verwerven uit het Instituut van de Gemeenschappelijke Diensten (IGD) van de Belgische Radio en Televisie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1981
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/09/1981
Pagina:11536
  • 18/11/1981 (Rechtzetting)
    Bijlage
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking