help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 9 februari 1971 tot vaststelling van nieuwe regelingen wat de buitendiensten van het Bestuur Strafinrichtingen betreft, ingevolge het koninklijk besluit van 17 september 1969 tot wijziging van het statuut van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1971
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/03/1971
Pagina:2950
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking