help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 april 1977 tot vaststelling van de sectoriële voorwaarden voor het lozen van afvalwater, afkomstig van de sector der laboratoria, in de openbare riolen en in de gewone oppervlaktewateren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1977
Pagina:7551
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking