help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2007 betreffende de toekenning van dienstencheques voor kinderopvang


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 16/05/2007
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 05/07/2007
Edition:2
Page:37068
Avis du Conseil d'Etat 42778
Entrée en vigueur / Effet 16/05/2007

Overgangsbepaling bij de opheffing: de gebruiker kan bij het Subsidieagentschap de terugbetaling vragen van de niet-gebruikte en niet-vervallen dienstencheques uiterlijk zes maanden na de inwerkingtreding van het besluit tot opheffing

Période de vigueur du 16/05/2007 au 31/12/2008