help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 juni 2001 tot bepaling van de rapporteringsmodellen van het budget en de trimestriële verslagen, afgeleverd door de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/06/2001
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/2001
Editie:1
Pagina:25993
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking