help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Rondzendbrief LNE/2007/1 van 14 september 2007 betreffende toepassing wetgeving overheidsopdrachten - « in house »- aanbestedingen - implicaties van het gelijkheidsbeginsel bij toekennen van overheidscontracten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/2007
Nummer: LNE/2007/1
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/2007
Editie:2
Pagina:52175
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld