help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 juni 1983 tot vaststelling van de nationale rassencatalogus voor groentengewassen, in uitvoering van het koninklijk besluit van 10 september 1981 betreffende de handel in groentenzaad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/06/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/08/1983
Pagina:9863
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 03/08/1983