help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 259 van 31 december 1983 betreffende de duur der prestaties der personeelsleden in sommige overheidsdiensten tijdens het eerste jaar na de indienstneming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1983
Nummer: 259
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1984
Pagina:516
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 15899
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1988