help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 18. November 1987 zur Verlängerung des Erlasses vom 5. November 1986 zur Ausführung des Dekretes vom 26. Mai 1986 zur Gewährung von Zuschüssen an die Gemeinden oder Vereinigungen ohne Erwerbszweck, die Immobilien für die kleine Kultur-, Sport- und Tourismusinfrastruktur ankaufen beziehungsweise gewisse Arbeiten an dieser Infrastruktur durchführen

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 18 november 1987 tot verlenging van het koninklijk besluit van 5 november 1986 tot uitvoering van het decreet van 26 mei 1986 betreffende toekenning van toelagen aan de gemeenten of verenigingen zonder winstoogmerk die onroerende goederen voor een kleine culturele, toeristische of sportinfrastructuur aankopen of die werken aan deze infrastructuur uitvoeren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1987
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/1988
Pagina:773
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/11/1987